Om at være sponsor

Som sponsor i Den Danske Hjælpefond støtter man sin egen elev. Eleverne har kun én sponsor, medmindre det er aftalt, at flere sponsorer deler et sponsorat. Det kan være tilfældet for en elev under en videregående uddannelse, da udgiften for disse sponsorbørn er højere end for elever i grundskolen.
 
Som sponsor modtager man et par gange om året et brev fra sin elev og én gang om året en karakterseddel med oplysning om, hvordan eleven har klaret sin eksamen samt et nyt foto.

Skriv til eleven

Man er meget velkommen til at skrive til sin elev, og vi opfordrer til denne korrespondance, da den tætte kontakt er til stor glæde både for barnet og sponsoren.
 
Vedrørende kontakten til eleverne er det vigtigt at huske, at det er vanskeligt for barnet at forstå, hvorfor et fremmed menneske vælger at betale for barnets skolegang.
 
Det er svært for børnene at forestille sig, hvad man som sponsor interesserer sig for, og de kan ikke forestille sig, at så rige mennesker, som de er sikre på, at sponsorerne må være, er interesseret i at høre om deres hverdag og hjemlige forhold. Det er derfor en god idé at hjælpe kommunikationen lidt på vej ved at skrive lidt om sig selv og gerne sende billeder med af det, man skriver om. Det er også en god idé at skrive konkrete spørgsmål, som barnet kan svare på. Husk i den forbindelse, at spørgsmål, der starter med ”hvad”, ”hvor”, ”hvem” osv. er nemme at svare på, mens spørgsmål, der starter med ”hvorfor”, kan være svære for børn, der ikke er vant til at skrive breve.

 

Børnenes udfordring
 
Husk også, at børn fra fattige familier ikke er vant til blyanter og farvekridt fra så ung en alder som vores børn. Elevernes tegninger og skrift kan derfor ofte se ud, som om de er lavet af yngre børn. Helt sikkert er det imidlertid, at det er en vigtig ting for børnene at skrive et brev til deres sponsor, og de gør sig meget umage, selvom resultatet ikke altid ser sådan ud for os.
 

De beløb, der indbetales af sponsor går ubeskåret til det pågældende barn. Ingen del af bidraget går til administration medmindre det er aftalt.

 


Den Danske Hjælpefond
c/o Advokatfirmaet Egholm, Ryesgade 9b,1., 8000 Aarhus C. Tlf. 26481646
Email: kontakt@dendanskehjaelpefond.dk


Til forside

Kontakt Webmaster