Om børnene

At hjælpe det enkelte barn, og derved ændre den sociale arv, er grundstammen i vores arbejde. Vi er af den overbevisning, at uddannelse og oplysning til de fattigste på langt sigt bekæmper fattigdomsproblemerne i de lande, vi arbejder i.

 
”Mange sponsorer har bidraget til deres elev i mange år, og derfor er mange af vore elever blevet uddannet til f.eks. lærere, sygeplejersker...”


Børnenes forældre
 
Vi modtager ansøgninger fra de fattigste børn og unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en uddannelse uden hjælp.
 

Det er vigtigt, at forældrene støtter og engagerer sig i børnenes skolegang, og hvor det er muligt, kræver vi derfor, at forældrene bidrager med betaling af skolegang m.v. Ofte er børnene dog forældreløse, eller forældrene er syge eller handicappede, hvorfor det er nødvendigt at finde sponsorer, der er villige til at betale hele udgiften til skolegang. Derfor er der forskellige udgifter for sponsor-børnene.

 

 

 At følge eleven

 
Kontakten mellem barn og sponsor prioriteres højt, fordi de menneskelige relationer mellem forskellige kulturer øger forståelsen for de problemer, de fattige lande har. Desuden synes de fleste sponsorer, at det er lærerigt at følge deres elev på tæt hold gennem billeder og breve, og måske endda et besøg i barnets hjemland.

 Det hjælper at sponsorere
 
Mange sponsorer har bidraget til deres elev i mange år, og derfor er mange af vore elever blevet uddannet til f.eks. lærere, sygeplejersker og inden for it og teknik. Uden en sponsors hjælp havde dette ikke været muligt.

 


Den Danske Hjælpefond
c/o Advokatfirmaet Egholm, Ryesgade 9b,1., 8000 Aarhus C. Tlf. 26481646
Email: kontakt@dendanskehjaelpefond.dk


Til forside

Kontakt Webmaster